Waarheid

De zon komt op en gaat onder.
Dat kan iedereen vaststellen en kan beschouwd worden als waar, dus een waarheid.

Zo zijn er nog een hoop waarheden, zoals dat alle mensen uit een vrouw geboren zijn en dat de snelheid van het licht in een vacuüm constant is.

En toch blijkt het mogelijk om het zelfs over deze vanzelfsprekendheden oneens te zijn.

Ik begreep maar niet waarom we het oneens kunnen zijn over ‘De Waarheid’.

Hoe komt het bijvoorbeeld dat sommigen mensen geloven dat de aarde plat zou zijn, dat vaccins autisme veroorzaken of zelfs dat alle mensen met autoriteit in werkelijkheid reptielen-wezens zijn die zich als mens zouden vermommen?

Wat maakt dat we iets voor waar aannemen? En wat niet?

Zoals ik het nu zie zijn er twee zaken die zeer belangrijk zijn in het proces van iets aannemen als waarheid, het eerste is VERTROUWEN en het tweede is IDENTITEIT.

Vertrouwen

Iets wordt voor ons waar wanneer we het zelf hebben vastgesteld of wanneer we het van een, voor ons betrouwbare, bron hebben vernomen.

Achten we de bron betrouwbaar, nemen we het aan.
Het omgekeerde geldt ook, als we de bron niet betrouwen, dan nemen we dit niet aan.
Uit wantrouwen groeit dan de wens om het tegengestelde aan te nemen als waarheid.

Onder de noemer van vertrouwen reken ik ook alles wat mensen aannemen als waar omdat het ‘juist voelt’ of ‘lijkt te kloppen’.
Hier kan gesproken worden over het vertrouwen van de eigen inschatting of het eigen gevoel.

Identiteit

Dit is in mindere mate betrokken bij de vorming van wat we als waar beschouwen, het is wel een belangrijk aspect in het blijven geloven van wat we geloven.

Waar we vanuit vertrouwen (of wantrouwen) onze waarheid uit klei boetseren, is het de hitte van onze identiteit dat onze waarheid tot een vaste en robuste vorm bakt.

We definiëren onszelf snel op basis van onze overtuigingen, vaak eenvoudig samengevat als ‘ik ben iemand die vind dat …..’ (Vul hier al de eigen waarheden in)

Zo ontstaat onze waarheid, zelfs als deze niet met de werkelijkheid verbonden is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *