Extra Medium

Elke keer er een standpunt in word genomen, merk ik dat ik als vanzelf dat standpunt in twijfel trek, al was het maar voor heel even.

Teveel in mijn leven heb ik mezelf een gevoel van zekerheid aangepraat om te ontdekken dat mijn eigen overtuigingen op los zand kwamen te staan.

Ik herinner me nog hoe ontredderd ik me voelde toen een waarheid een illusie bleek te zijn. Het voelde alsof er samen met dit illusie iets in me afstierf, alsof ik iets waardevols verloor.
Heel pijnlijk was het.

Om af te kicken van mijn noodzaak om onwankelbare overtuigingen te hebben heb ik kwistig het woord ‘misschien’ gebruikt en zo goed als alles in de voorwaardelijke wijs benoemd.

De pijn van het verliezen van de illusie van zekerheid maakt dat ik argwaan heb tegen alles en iedereen die stellig iets poneert.
Elke keer voel ik weer hoe er iets van binnen scheurde en merk ik dat ik voorzichtig wordt.
Mijn voorzichtigheid is er ook hekomen ook naar de overtuigingen van anderen.
Ik sta niet meer te springen om iemands ongelijk te bewijzen, ik weet hoe het voelt om je beeld op de wereld drastisch veranderd te weten.

Daarom heb ik ook maar even op Twitter gezeten, het epicentrum van het geschreeuwde Grote Gelijk.

Ondertussen enkele jaren verder, ben ik me comfortabel gaan voelen in het niet meer zo zeker zijn.
Ik weet het vaak niet en dat is ok. Ik gun mezelf het recht om iets niet te weten of zelfs geen mening te hebben.

Het is momenteel mijn verlangen om door deze extra-medium positie in te nemen bij te dragen aan het verbinden van mensen met heel uiteenliggende meningen.
Ik hoop dat ik met iedereen een gesprek kan aanknopen, zonder hen gelijk te geven, zonder hen tegen te spreken, maar te horen wat er werkelijk aan de hand is.

Maar misschien is ben ik hierdoor wel helemaal onzichtbaar, noch links nog rechts en door de ene kant gezien als deel van de ‘tegenpartij’.

Het voelt ook aan als vermijdend, alsof het zijn wortels heeft in de angst om het bij het verkeerde eind te hebben.

Misschien…

Momenteel kleed ik me toch nog extra-medium.
De toekomst zal uitwijzen of dit mijn maat blijft.

Heling en revalidatie

Bij een wonde, breuk of ziekte is een interventie noodzakelijk om de fysieke heling te ondersteunen.
Eens er voldoende hersteld is, is revalideren aan de orde, zodat terug kracht en/of flexibiliteit kan opgebouwd worden waar dit tijdelijk verloren is gegaan

Net zoals de fysieke geneeskunde komt in de geestelijke gezondheid zowel heling als revalidatie aan bod.

“Heling en revalidatie” verder lezen

Waarheid

De zon komt op en gaat onder.
Dat kan iedereen vaststellen en kan beschouwd worden als waar, dus een waarheid.

Zo zijn er nog een hoop waarheden, zoals dat alle mensen uit een vrouw geboren zijn en dat de snelheid van het licht in een vacuüm constant is.

En toch blijkt het mogelijk om het zelfs over deze vanzelfsprekendheden oneens te zijn.

Ik begreep maar niet waarom we het oneens kunnen zijn over ‘De Waarheid’.

“Waarheid” verder lezen

Nieuweling

Als kind hoorde ik vaak: “Weet jij dat dan niet?!”, met een ondertoon van verbazing en ontgoocheling wanneer er ontdekt werd dat ik niet de kennis had die verondersteld werd te hebben.

Elke keer voelde ik me toen lullig en klein, zoals je dat alleen kan voelen als kind, onwetend en onmachtig.

“Nieuweling” verder lezen

Zoek naar de ‘klik’ (Lees ook zeker dit)

Misschien ben ik niet degene bij wie je moet zijn.

Om geholpen te worden in therapie is er een goede werkrelatie nodig tussen cliënt en therapeut.
Het is nodig om je voldoende op je gemak te voelen met de persoon die voor je zit om het over ongemakkelijke zaken te kunnen hebben.
Je moet je voldoende veilig voelen om kwetsbaarheid toe te kunnen laten.

De werkrelatie tussen cliënt en therapeut is er dus één van vertrouwen, vergelijkbaar met een goede, betrouwbare vriendschapsrelatie, waarin er open en eerlijk gesproken kan worden.
En net zozeer dat je niet bevriend bent of kan zijn met eender wie, zal je geen goede werkrelatie kunnen hebben met eender welke therapeut.

Zoek dus zeker naar iemand met wie het ‘klikt’, zodat je vooruit kunt.

Wat die ‘klik’ juist inhoudt, dat kan alleen jij bepalen.
En dat kan je enkel door ondervinding.

Misschien ben ik niet diegene met wie het ‘klikt’.
Ik ontdek het graag met jou.
En als het niet klikt, zoek ik graag met jou naar iemand met wie het wél zou kunnen klikken.

En als ik de zoveelste therapeut in de rij ben, dan kunnen wil ik het graag daarvoor hebben. 🙂

De eerste stap (lees dit eerst)

Het klinkt behoorlijk melig maar het is gemeend: ik ben blij dat je hier bent.
Want als je dit leest ben je begonnen.

Als je dit leest heb je mijn website gevonden, wat betekent dat je op zoek bent naar therapeutische hulp.
Je hebt je de eerste stap gezet en daar mag je best trots op zijn.

Het is niet makkelijk om te erkennen dat je hulp nodig hebt.

Want als je hulp nodig hebt moet je toegeven aan jezelf dat er iets anders moet en dat je niet in staat bent om hier zelf voor te zorgen.

Voordat je dit las heb je misschien aan jezelf moeten toegeven dat je niet eens weet wat dit ‘anders’ is.
Misschien weet je enkel dat er iets mis is.
En zelfs dat ‘iets’ is onduidelijk waardoor je je al een tijd verloren of vast voelt zitten.

Het is een klus om de eerste stap te zetten om te erkennen dat je hulp nodig hebt, dat je het soms niet alleen aan kan.

Iedereen heeft hulp nodig.
Ook ik ga naar mijn therapeut als dat nodig is.

De meeste mensen doen er jaren over voordat het lukt om deze eerste stap te zetten.
Vaak is er een crisis nodig om je wakker te schudden om te kunnen en willen zien dat ‘anders’ nodig is. En zelfs dan is het een opgave.

Dus proficiat! Die horde is genomen.
Welkom hier.

Ik kijk er naar uit je samen met jou te beginnen aan de weg naar beter.

Rollen en identiteit

Vandaag zag ik een man met een tattoo van ‘life’ op de ene onderarm en ‘death’ op de andere. Groot en in mooie, indrukwekkende gothische letters.
Hij leek zo uit een film gestapt te zijn, als de gedoodverfde slechterik of de held met het getormenteerde verleden.

Het maakt helder dat hij, net als wij allemaal, zichzelf een imago aanmeet.
Dat hij zijn uiterlijk vormgeeft naar hoe hij zichzelf ziet en gezien wil worden.

“Rollen en identiteit” verder lezen

Respect

Respect?
Neen
Ik respecteer niemand meteen

Ik aanvaard je
zoals je bent

Ik neem waar en aanvaard wat je doet

Waardeer het of bewonder het zelfs
misschien

Maar mijn respect heb je daardoor niet

Daarvoor is er meer nodig

Ik ben niet de meester of rechter
die bepaalt wie wel
en wie geen respect verdient

Ik merk op dat respect ontstaat

Soms

Meestal niet

Hoe dit komt is moeilijk in woorden te vatten

Veel heeft voor mij met moed te maken
Met bereidheid jezelf te overstijgen
Uit jezelf en je overtuigingen te durven breken
Met ‘worden’, samen met ‘zijn’

Ik blijk spaarzaam met respect
Het is te kostbaar om zomaar aan iedereen uit te delen